Z prasy zagranicznej

Wpływ środków ochrony indywidualnej strażaków na poruszanie się

Kategoria: z prasy zagranicznej

 (Effect of firefighters' personal protective equipment on gait), Huiju Park, Seonyoung Kim, K. Morris, M. Moukperian, „Applied Ergonomics” 48 (2015), s. 42-48.

Badania naukowe mające na celu określenie, w jaki sposób środki ochrony indywidualnej strażaków wpływają na wykonywanie przez nich podstawowych czynności ruchowych, przeprowadzono na grupie ośmiu mężczyzn i czterech kobiet. Wszystkie osoby badane to zawodowi strażacy, którzy nie zgłaszali żadnych dolegliwości zdrowotnych ani nie przeszli żadnych zabiegów operacyjnych mogących wpłynąć na wyniki eksperymentów. Podstawowe parametry badanej grupy to: wiek 28,6 lat (+/– 8,3 roku) i 31,5 lat (+/– 13,5 roku), wysokość 183,5 cm (+/– 3,8 cm) i 170,8 cm (+/– 7,6 cm) oraz ciężar ciała 85,5 kg (+/– 15,7 kg) i 68,3 kg (+/– 14,3 kg). Skupiono się na takich parametrach, jak: normalny chód i balans, a także ciśnienie podeszwowe. Aby zwiększyć realizm badania, środki ochrony indywidualnej zostały rozdane jego uczestnikom do użytkowania tydzień, dwa tygodnie wcześniej.

Określono pięć rodzajów testów, zróżnicowanych pod kątem zastosowanego obuwia: test 1 – obuwie sportowe, test 2 – obuwie sportowe z ubraniem specjalnym, test 3 – obuwie sportowe z ubraniem specjalnym i aparatem ochrony dróg oddechowych, test 4 – obuwie specjalne skórzane z ubraniem specjalnym i aparatem ochrony dróg oddechowych, test 5 – obuwie specjalne gumowe z ubraniem specjalnym i aparatem ochrony dróg oddechowych. W artykule zamieszczono podstawowe dane cechujące poszczególne elementy środków ochrony indywidualnych, m.in. ciężar, długość, materiał, dane elementów metalowych stanowiących wzmocnienia.

Na uwagę zasługuje m.in. spójność wyników uzyskanych na próbach mężczyzn i kobiet. Nie stwierdzono też znaczących różnic w wartościach wyników dla różnych zestawów środków ochrony indywidualnej i ubrania sportowego. Należy jednak zaznaczyć, że wniosek ten sformułowano dla krótkotrwałego użytkowania wspomnianych środków ochrony.

bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, kpt. dr inż. Paweł Gromek i kpt. dr inż. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

 

sierpień 2017