Z prasy zagranicznej

Nowe materiały budowlane w pasywnej ochronie przeciwpożarowej budynków oraz metody ich badań

Kategoria: z prasy zagranicznej

Material solutions for passive fire protection of buildings and structures and their performances testing, K. Mróz, I. Hager, K. Korniejenko, „Procedia Engineering” 151 (2016), s. 284-291.

Kompleksowy system ochrony przeciwpożarowej obiektów składa się z biernych i czynnych środków ochrony przeciwpożarowej. Głównym celem stosowania aktywnych środków ochrony jest szybkie wykrycie pożaru – przez system detekcji pożaru i ograniczenie jego rozwoju, np. za pomocą instalacji tryskaczowej. Z kolei pasywne środki ochrony mają za zadanie zapobiegać przenoszeniu się pożaru do kolejnych pomieszczeń lub ograniczać je. Betonowe elementy konstrukcyjne cechuje wysoka nośność ogniowa, jednak w pewnych specyficznych warunkach, szczególnie w wysokiej temperaturze w warunkach pożaru, może ona ulec zniszczeniu. Autorzy artykułu podkreślają, że znane są przypadki zawalenia się budynków czy tuneli na skutek długotrwałego oddziaływania cieplnego. W artykule proponują wykorzystanie w budownictwie nowego materiału kompozytowego.

Naukowcy wprowadzili włókna polipropylenowe do betonu (wytworzonego z wykorzystaniem cementu portlandzkiego), tworząc nowy materiał do zastosowania jako pasywny środek ochrony przeciwpożarowej. Jednocześnie proponują nową powłokę do zabezpieczania stalowych elementów konstrukcyjnych, która – co ciekawe – nie należy do powłok pęczniejących. Przegrzanie konstrukcji powyżej 550ºC powoduje bowiem drastyczne obniżenie parametrów wytrzymałościowych stali. Rozwiązaniem jest wytworzenie warstwy koksu na powierzchni materiału, co opóźni nagrzewanie w warunkach pożarowych. Innym zagadnieniem, którym zajęli się badacze, jest kwestia metod badawczych pozwalających na właściwą ocenę parametrów wytrzymałościowych nowoczesnych materiałów i biernych środków ochrony przeciwpożarowej.

Osoby zainteresowane wytrzymałością materiałów w warunkach pożarowych z pewnością przeczytają artykuł jednym tchem, odświeżając wiedzę z zakresu stosowanych rozwiązań i odkrywając najbardziej obiecujące trendy w nauce o materiałach.

bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, kpt. dr inż. Paweł Gromek i kpt. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

listopad 2016