Straż na znaczkach

Obrona cywilna doceniona

Kategoria: Straż na znaczkach

Do dużej grupy państw, które uhonorowały w formie znaczków pocztowych humanitarną służbę obrony cywilnej dołączył przed laty Liban. 

 Do dużej grupy państw, które uhonorowały w formie znaczków pocztowych humanitarną służbę obrony cywilnej dołączył przed laty Liban. 3 sierpnia 2010 r. wydał serię znaczków poświęconą tej tematyce (Honoring Civil Defense). Bejrut, stolica kraju, targany jest o wielu lat licznymi zamachami bombowymi, w których giną również niewinni mieszkańcy miasta. Na naszą uwagę zasługuje znaczek przedstawiający strażaków gaszących pożar z dachu swojego samochodu.                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                      Maciej Sawoni

 

grudzień 2017