Straż na znaczkach

Radość prewentysty

Kategoria: Straż na znaczkach

Każdy specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej ucieszy się na widok oryginalnej serii znaczków wydanych w marcu 2017 r. w Belgii pod hasłem „Zapobiegaj pożarom”.

Zobaczyć można na nich: tryskacz pożarowy, gaśnicę, naziemny hydrant uliczny, automatyczną domową czujkę dymu z funkcją alarmu akustycznego oraz… młotek do bezpiecznego rozbijania szkła w otworach ewakuacyjnych w pojazdach komunikacji masowej.

Maciej Sawoni 

lipiec 2017