Straż na znaczkach

Nie było nas, był las...

Kategoria: Straż na znaczkach

W czasie upalnego lata niedopałek lub zapałka w wysuszonym lesie może spowodować trudny do opanowania pożar.

Na wszystkie możliwe sposoby społeczeństwo jest informowane o zagrożeniach w obszarach leśnych, również poprzez znaki pocztowe. Przykładem może być wymowny stempel pocztowy stosowany w Szwajcarii i we Włoszech.

Maciej Sawoni

lipiec 2016