Ratownictwo i ochrona ludności

Na pomoc Nepalowi

Kategoria: Ratownictwo i ochrona ludności

Polska ciężka grupa poszukiwawczo-ratownicza Państwowej Straży Pożarnej HUSAR (Heavy Urban Search And Rescue) wyleciała z pomocą do Nepalu 26 kwietnia – dzień po tragicznym trzęsieniu ziemi. Decyzję o wysłaniu grupy podjęła minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska po tym, jak rząd Nepalu zwrócił się do społeczności międzynarodowej z prośbą o udzielenie pomocy ratowniczej i humanitarnej.

W skład grupy weszło 81 strażaków PSP – 37 z Warszawy, w tym 5 z Komendy Głównej PSP, 22 z Gdańska, 15 z Nowego Sącza, 6 z Łodzi, 1 z Poznania. Poleciało z nimi również 12 psów ratowniczych i kilka ton specjalistycznego sprzętu: geofony, kamery wziernikowe, sprzęt hydrauliczny, pneumatyczny, sprzęt do stabilizacji budynków, sprzęt medyczny, a także zaplecze logistyczne, środki łączności, żywność oraz woda.

To już kolejna misja zagraniczna polskiej grupy, druga po uzyskaniu certyfikatu INSARAG. W jej składzie znalazło się wielu ratowników, którzy pomagali po trzęsieniu ziemi na Haiti w 2010 r.

Ratownicy wrócili do kraju 6 maja, po 11 dniach misji, podczas której prowadzili działania poszukiwawcze, udzielali pomocy medycznej i humanitarnej.

Więcej o działaniach polskich ratowników w Nepalu w następnym numerze PP.

red.