Lipiec 2021

Kategoria: Okładki

Tajniki dokumentacji medycznej

Podczas akcji ratowniczo-gaśniczych priorytetowym zadaniem jest szybkie dotarcie do poszkodowanego oraz udzielenie mu pomocy medycznej według przyjętych procedur. Ważnym elementem działań o charakterze medycznym jest sporządzenie dokumentacji medycznej.

NFPA 770, czyli mgła dwufazowa a hybrydowa

Jestem najprawdopodobniej jedną z nielicznych osób, które z takim zniecierpliwieniem oczekiwały na pojawienie się nowej normy NFPA dotyczącej wytycznych związanych z instalacjami i stosowaniem mgły hybrydowej. Ale zacznijmy od tego, czym jest i skąd się wzięła mgła hybrydowa.

Równajmy w górę

Inwestycje, nowe kierunki studiów, a może i zmiana nazwy uczelni. O tym, co czeka SGSP, w rozmowie z jej nowym rektorem-komendantem nadbryg. dr. inż. Mariuszem Feltynowskim, prof. uczelni.

KSRG – kulisy powstania

Dziś krajowy system ratowniczo-gaśniczy na tyle wrósł w krajobraz służby, że mało kto zastanawia się, jak działa. Po prostu działa. Ale jego początki nie były usłane różami.

Gdańsk – dwie tragedie

Koniec 1994 r. i początek 1995 r. przyniosły stolicy Pomorza katastrofy z dużą liczbą ofiar i poszkodowanych [1]. Były one również wielkim wyzwaniem dla strażaków i innych uczestników akcji ratowniczych. Wybuch gazu w bloku mieszkalnym i pożar w hali Stoczni Gdańskiej podczas koncertu boleśnie zapisały się w kronice miasta.

Zarządzanie mieniem w PSP

Jednostki PSP mogą pozyskiwać majątek w formie darowizny oraz nieodpłatnego otrzymania. Mogą także dokonywać rozchodu majątku w tych formach. Jaką swobodę w dysponowaniu majątkiem mają zatem te jednostki i jaka jest różnica między darowizną a nieodpłatnym przekazaniem?