Marzec 2019

Kategoria: Okładki

Schrony i ukrycia dla ludności

4 grudnia 2018 r. weszły w życie wytyczne szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie zasad postępowania z zasobami budownictwa ochronnego. To pierwszy taki dokument wydany od 1985 r.

Naprzeciw bezpieczeństwu

Szeroko pojęta ochrona przeciwpożarowa jest kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa miejsc, w których spędzamy czas. Większość ludzi nie zastanawia się nawet nad faktem, że nie wszystkie odwiedzane przez nich przestrzenie komercyjne są objęte nadzorem straży pożarnej.

Testy sprawności fizycznej

Na czym polega sprawdzenie kondycji kandydata na strażaka? Jakie zadania ma do wykonania podczas egzaminu i jak się do niego przygotować, by zaliczyć wszystkie konkurencje i osiągnąć dobre wyniki?

Oględziny miejsca pożaru

Badanie miejsca, które zostało objęte ogniem, należy przeprowadzić w możliwie najkrótszym czasie od momentu powstania pożaru, by możliwe było ustalenie jego przyczyny.

Latarka dla strażaka

Liczba i różnorodność dostępnych w handlu latarek, również tych specjalistycznych, bo przeznaczonych dla służb, najlepiej świadczy o rozmaitości upodobań użytkowników, ale i o determinacji producentów, chcących dostarczyć produkty spełniające nawet najbardziej wyrafinowane życzenia odbiorców.