Styczeń 2018

Kategoria: Okładki

Doceniajmy się! 

O roli ochotniczych straży pożarnych w budowaniu bezpieczeństwa kraju oraz współpracy z Państwową Strażą Pożarną w rozmowie z gen. brygadierem Leszkiem Suskim.

Środki z ubezpieczeń 

Ochotnicze straże pożarne na co dzień borykają się z wieloma problemami. Wśród nich najistotniejsze jest utrzymanie odpowiedniego poziomu gotowości bojowej oraz podnoszenie jakości niesionej pomocy. Większość jednostek nieustannie podejmuje starania o pozyskanie środków na potrzeby związane z ich funkcjonowaniem. Nowe możliwości otwierają zmiany w sposobie przyznawania środków z ubezpieczeń od ognia.

Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych   

Majątek i fundusze OSP pochodzą z różnych źródeł – ze składek członkowskich, darowizn, spadków i zapisów, z dochodów z majątku i imprez, z ofiarności publicznej oraz z wpływów z działalności gospodarczej. Bardzo istotnym elementem zasilającym budżet OSP są dotacje z budżetu państwa.

Perspektywa praktyka

Druhowie ochotniczych straży pożarnych to nieoceniona i niezbędna siła w walce o życie, zdrowie i mienie podczas różnych zdarzeń. Jednak by walka ta była skuteczna i profesjonalna, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie do działań, czyli szkolenia. 

Im trudniej, tym lepiej  

Każdy mieszkaniec miejscowości oddalonej od większej aglomeracji wie, jak ważne są ochotnicze straże pożarne. Przykładem doskonałego zrozumienia lokalnych potrzeb jest działalność OSP w Niebieszczanach w powiecie sanockim. Tam wyzwania motywują, a nie zniechęcają. 

Do wody i na lód

Trzeba liczyć się z tym, że w sezonie zimowym strażacy niejednokrotnie będą przeprowadzali akcje ratownicze w wodzie i na lodzie. Muszą być dobrze wyekwipowani, stąd właśnie krótki przewodnik po ofercie rynkowej ubrań specjalnych.

Triage: priorytety

Współczesne systemy ratownicze są dość dobrze przygotowane do zwalczania zagrożeń o ograniczonej skali oddziaływania. Nowoczesny sprzęt i dobre wyszkolenie pomagają szybko je zlikwidować i uratować zagrożone życie i zdrowie ludzi. Są jednak sytuacje, gdy rozmiar zdarzenia uniemożliwia efektywne działanie służb ratowniczych. 

Stabilizacja  (cz. 1)

Stałym, ale newralgicznym elementem działań ratownictwa technicznego jest stabilizacja pojazdów wypadkowych. 

Dbanie o ubranie

Ubranie specjalne, by mogło skutecznie chronić strażaka, musi być systematycznie i odpowiednio konserwowane. Jakich powinniśmy przestrzegać zasad?

O pożarnictwie na Kresach 

Tego roku przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Strażacy mieli w tym duży udział. W latach 1914-1920 prądownicę na broń zamieniło kilkadziesiąt tysięcy z nich. Centralne Muzeum Pożarnictwa przygotowuje wystawę na ten temat.