Listopad 2017

Kategoria: Okładki

Strażaku, chroń słuch!   

O tym, jak połączyć wodę z ogniem, czyli jaki powinien być dobrze zaprojektowany sygnał uprzywilejowania, oraz co zrobić, żeby strażacy dbali o swój słuch w rozmowie z dr inż. Pawłem Górskim, ekspertem ds. ochrony słuchu. 

Dwa dni na poddaszu

W małym kłodzkim uzdrowisku 21 września tego roku doszło do pożaru, o którym głośno było w całym kraju. W starej zabudowie Lądka-Zdroju paliły się jednocześnie trzy kamienice. Mimo że działania ratowniczo-gaśnicze trwały ponad 37 godz. i można je bez wątpliwości uznać za trudne, ich kluczowa część przebiegła bardzo sprawnie i szybko. Pożar bowiem udało się zlokalizować po półtorej godziny.

Szlifowanie technik

Jednostki ochrony przeciwpożarowej podejmują wiele działań ratowniczych, których efekt końcowy uzależniony jest od kompilacji różnych czynników. Tak też jest w przypadku niebezpiecznych zdarzeń komunikacyjnych – równie częstych, co skomplikowanych.

Zapomnieli zapobiec 

Czy jest możliwe, by współcześnie w jednym pożarze zginęło kilkudziesięciu strażaków? Możliwe, o czym dobitnie przekonuje pożar 17-kondygnacyjnego budynku w Teheranie.

Innowacje dla ewakuacji

Czy innowacyjny system EvaCopNet będzie przełomem w prowadzeniu ewakuacji i ratowaniu poszkodowanych podczas klęsk żywiołowych?

Budynki inwentarskie (cz.2)

Budynki inwentarskie muszą spełniać określone prawem warunki. W poprzednim numerze omówiliśmy regulacje krajowe, tym razem przedstawię wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynków rolniczych, w tym inwentarskich opracowane przez Europejski Związek Organizacji Ochrony Przeciwpożarowej.

Na drogi i bezdroża

Lekkie samochody rozpoznawczo-ratownicze (SLRR) to standardowe wyposażenie jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP. Jak je wybierać, by optymalnie spełniały swoje zadanie?

Domek zagrożeń

Prewencja społeczna stanowi trzeci filar ochrony przeciwpożarowej, obok działań interwencyjnych i kontrolno-rozpoznawczych. Szczególnie ważna jest edukacja dzieci i młodzieży, a jej skuteczność zależy w dużej mierze od atrakcyjności przekazu. Mobilny symulator zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego niewątpliwie działa na wyobraźnię i wzbudza zainteresowanie.