Wrzesień 2017

Kategoria: Okładki

SIŁA W NAS 

Sierpniowe nawałnice pokazały, że jesteśmy sprawni i skuteczni, również jako społeczeństwo – mówi gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny PSP.

SIERPNIOWE NAWAŁNICE

Fala zniszczeń, która w największym stopniu dotknęła województwo kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i pomorskie, zaczęła przechodzić przez Polskę 10 sierpnia, jej apogeum przypadło na 11 i 12 sierpnia, zaś działania strażaków związane z realizacją wszystkich zgłoszeń zakończyły się 30 sierpnia.

POJAZD, ŚMIGŁOWIEC, OGIEŃ

Czescy strażacy mają ciekawą taktykę łączonego wykorzystania ciężkich pojazdów ratowniczo-gaśniczych i śmigłowców przy gaszeniu pożarów wielkopowierzchniowych. Sięgając po analogie do boiska piłkarskiego, można przyjąć, że wóz bojowy odgrywa rolę rozgrywającego, śmigłowiec – napastnika, a piłką jest środek gaśniczy.

BEZPIECZNIE NA IMPREZACH

Im większa impreza masowa, tym większe wyzwanie dla służb, które odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.

KLASY POŻARNICZE

Tworzenie w liceach ogólnokształcących klas o profilu pożarniczym stało się dla szkół szansą na pozyskanie uczniów, a dla blisko z nimi współpracujących komend powiatowych i miejskich PSP doskonałym sposobem na dokładne poznanie przyszłych kandydatów do służby i ukształtowanie

Z SIŁĄ ODRZUTOWCA

Mobilny turbinowy system ratowniczo-gaśniczy to projekt badawczy mający na celu opracowanie prototypu samochodu pożarniczego przeznaczonego do prowadzenia skutecznych działań gaśniczych podczas pożarów wieloprzestrzennych i wielkokubaturowych, przy wykorzystaniu gazów spalinowych powstałych podczas pracy silnika turbinowego.

WENTYLACJA POŻAROWA GARAŻY

Systemy wentylacji pożarowej garaży są bardzo ważną częścią systemów zapewniających bezpieczeństwo. Co warto o nich wiedzieć?

KOSZTOWNE BŁĘDY BIEGŁEGO

Instytucja biegłego sądowego i dowodu z jego opinii odgrywają istotną rolę zarówno w postępowaniu karnym, jak i cywilnym. Opinia biegłego staje się nierzadko niezastąpionym środkiem dowodowym i stanowi często podstawę rozstrzygnięć istotnych kwestii procesowych.

MINDFULNESS, CZYLI CO?

Regularne praktykowanie mindfulness prowadzi do wyciszenia, większego spokoju i odprężenia. Pozwala nabrać dystansu do problemów, a co za tym idzie – zwiększa też odporność na niepowodzenia i trudności w życiu.

ŚWIADCZENIA ODSZKODOWAWCZE (CZ. 2)

Poprzednią część artykułu zakończyliśmy omówieniem problemu ustalania wysokości świadczeń odszkodowawczych dla funkcjonariuszy służb mundurowych. Kontynuujemy temat, poruszając kolejne jego aspekty.

STRAŻACKI OPÓR     

1 września 1939 r. wojska niemieckie przekroczyły granice Polski, rozpoczynając II wojnę światową.

HASIČSKE SLAVNOSTI 2017

W czerwcu już po raz siódmy w czeskich Litomierzycach odbył się zlot miłośników starej i nowej techniki strażackiej, znany jako Hasičské slavnosti.

MAŁY OLBRZYM

Koncern General Motors Company odcisnął piętno na światowej motoryzacji. Specjalizował się w produkcji ciężarówek. Niewiele zachowało się wersji pożarniczych GMC. Centralne Muzeum Pożarnictwa posiada rzadki egzemplarz, będący świadkiem odbudowy polskiego pożarnictwa po II wojnie światowej.