Maj 2017

Kategoria: Okładki

Podwójne święto strażaków 

Centralne Obchody Dnia Strażaka miały w tym roku wyjątkowy charakter – połączone były bowiem z jubileuszem 25-lecia powołania naszej formacji. Wręczone zostały nominacje generalskie i odznaczenia dla zasłużonych strażaków, odbyła się też promocja na pierwszy stopień oficerski. Strażacy zorganizowali piknik dla mieszkańców stolicy, promujący ich zawód oraz zagadnienia bezpieczeństwa.

25-lecie PSP

Strumień wsparcia dla rozwoju 

O tym, że strażacy działają z pasją i zaangażowaniem, nie trzeba nikogo przekonywać. Niestety, w dzisiejszych czasach to nie wystarczy. Aby straż pożarna – zarówno PSP, jak i OSP – mogła się rozwijać, potrzebne są pieniądze. Z pomocą ma przyjść Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020.

Co było, co będzie

Minione ćwierćwiecze PSP, co naturalne, miało swoje mocne i słabe strony. Ważne, że potrafimy zagospodarować te doświadczenia z pożytkiem dla ratownictwa – podkreśla gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny PSP.

Ewolucja ratownictwa

Ratownictwo to działanie w stanach nagłego lub nadzwyczajnego zagrożenia życia i zdrowia człowieka oraz jego mienia, realizowane w trybie natychmiastowym. Powołana 25 lat temu Państwowa Straż Pożarna to wiodąca służba ratownicza w Polsce.

Na ratunek poza granicami kraju

W związku z 25. rocznicą utworzenia Państwowej Straży Pożarnej warto wspomnieć o zaangażowaniu strażaków PSP w działania międzynarodowe. Nieśli pomoc poszkodowanym nie tylko w Europie, lecz także w innych rejonach świata.

Od prowizorki do fachowości

Zadania w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz rozpoznawania zagrożeń spoczywają na Państwowej Straży Pożarnej – tak stanowi ustawa o PSP z 1991 r. Jej inicjatorzy chcieli inaczej.

Wykuwanie kadr

Wraz z powołaniem PSP rozpoczęły się się zmiany w systemie kształcenia pożarniczego. Były one ściśle związane z sytuacją kadrową nowo tworzonej formacji. A ta u progu PSP nie była łatwa.

Na starcie

Jak zmieniały się zasady naboru do służby na przestrzeni 25 lat istnienia Państwowej Straży Pożarnej? Odpowiedź nie jest prosta, bo materiałów źródłowych z reguły już nie ma, a osoby uczestniczące w tych zmianach w znakomitej większości są już poza służbą.

Kadra na miarę wyzwań

Kadrę Państwowej Straży Pożarnej stanowili w 1992 r. funkcjonariusze pożarnictwa, pełniący służbę w jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dekretu z 27 grudnia 1974 r. o służbie funkcjonariuszy pożarnictwa.

Ochrony indywidualne strażaka

Stosowane w Państwowej Straży Pożarnej środki ochrony indywidualnej w okresie minionych 25 lat zmieniały się w różnym stopniu. Jedne uległy wręcz epokowym przeobrażeniom, inne nie zmieniły się w ogóle.

Wczoraj i dziś

Patrząc na średnie samochody ratowniczo-gaśnicze wykorzystywane dziś przez jednostki PSP, nie zdajemy sobie sprawy, jak ogromne zmiany w ich projektowaniu, budowie i wymaganiach techniczno-taktycznych stawianych tej grupie pojazdów zaszły na przestrzeni ostatniego 25-lecia.

Inwestycje w przyszłość

Państwowa Straż Pożarna tuż po powołaniu składała się z ponad 820 jednostek organizacyjnych. Przejęły one majątek byłej terenowej ochrony przeciwpożarowej.

Akcje 25-lecia

Trudnych, złożonych działań ratowniczo-gaśniczych w ciągu 25 lat funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej nie brakowało. Strażakom, niezmiennie od 105 lat, towarzyszy „Przegląd Pożarniczy” Przybliżamy kilka najbardziej dramatycznych zdarzeń ostatniego dwudziestopięciolecia.