Stare nowe władze

Kategoria: Aktualności

Po raz czternasty odbył się w Warszawie Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Głównym punktem Zjazdu była debata nad udzieleniem absolutorium zarządowi związku. Omawiano również wnioski dotyczące zmian w statucie, uchwalono program działania na lata 2017-2022, zatytułowany „Florian 2050”. Odznaczeniami i listami prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP zostało wyróżnionych 18 OSP, szczególnie zaangażowanych w niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, w tym sierpniowych nawałnic na terenie północnej Polski.

Zarząd Główny na prezesa ponownie wybrał druha Waldemara Pawlaka, który tę funkcję sprawuje nieprzerwanie od kwietnia 1992 r.

red.
fot. arch. czasopisma "Strażak"

wrzesień 2017