Kontakt

WYDAWCA:

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej


REDAKCJA:

00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38
tel. 022 523-33-06, fax 022 523-33-05
e-mail: pp@kgpsp.gov.pl
adres internetowy: www.ppoz.pl


ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

 


tel. 022 523 33 99 lub tel. MSWiA 533-99
e-mail: alanduch@kgpsp.gov.pl

 


tel. 022 523 33 08 lub tel. MSWiA 533-08
e-mail: eprzyluska@kgpsp.gov.pl

 


tel. 022 523 34 27 lub tel. MSWiA 534 27
e-mail: mkrajewska@kgpsp.gov.pl

 


tel. 022 523 33 06 lub tel. MSWiA 533-06
e-mail: pp@kgpsp.gov.pl

 

 

RADA REDAKCYJNA:

Przewodniczący:
gen. brygadier Leszek SUSKI


Członkowie:

st. bryg. Paweł Frątczak
st. bryg. dr inż. Grzegorz Stankiewicz
st. bryg. Krzysztof Kociołek
bryg. Adam Czajka
bryg. Mariusz Mojek